fbpx

Privacy- en Cookie verklaring

Aelsmeer Catering & Events, gevestigd aan Turfstekerstraat 15b
1431GD Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.cateringaelsmeer.nl/
Turfstekerstraat 15b
1431GD Aalsmeer
0297367979

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een persoonsgegeven in de zin van deze privacyverklaring is een gegeven van een natuurlijke persoon, dus niet van een bedrijf, op basis waarvan die natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Catering Aelsmeer verwerkt persoonsgegevens indien dat nodig is om bestellingen/opdrachten te kunnen uitvoeren en om daarna nieuwe aanbiedingen en producten onder uw aandacht te kunnen brengen, gebaseerd op de gegevens die zijn toegesneden op het op basis van eerdere bestellingen/opdrachten gecreëerde profiel.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Afleveradres
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Betaalgegevens
 • Social ID
 • Cookie ID
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk. Zie ook hierna bij: Cookies).
 • Internetbrowser en apparaattype

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cateringaelsmeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

– Afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten;
– Om goederen en diensten bij u te kunnen afleveren;
– Om uw gedrag op de website te analyseren en daarmee onze website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– Om uw surfgedrag over verschillende websites te volgen zodat wij onze producten en diensten kunnen afstemmen op uw behoefte;
– Catering Aelsmeer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Catering Aelsmeer maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om aan de hand daarvan een profiel samen te stellen, aan de hand waarvan wij u passende aanbiedingen kunnen doen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Catering Aelsmeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 1 jaar nadat voor het laatst contact met u is geweest, zodat Catering Aelsmeer het contact goed geïnformeerd met u kan voortzetten. Uw factuurgegevens worden tot 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke (fiscale) bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Catering Aelsmeer deelt uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dat kan voor komen, omdat:

-wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken (zoals een ICT-leverancier);
-dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren (bijv. om bij u een bestelling af te leveren);
-u ons hier toestemming voor geeft;
-wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
-wij dat wettelijk verplicht zijn (bijv. als de politie dat van ons verlangt).
Ter uitvoering van de overeenkomst kan Catering Aelsmeer uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) om een aangegane overeenkomst uit te kunnen voeren. Evenwel zullen wij dan zorgdragen van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke bewerkers zijn dus niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Wij zullen met die derden een verwerkingsovereenkomst te sluiten, waardoor ook zij gehouden zijn tot naleving van de AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Aelsmeer Catering & Events maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Catering Aelsmeer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zijn noodzakelijk en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bijv. van Goolge Analytics. We delen dan uw gegevens (naam, email en telefoonnummer) met Google. Deze zorgt dat uw gegevens gehasht worden. Door deze pseudonimisering worden uw belangen voldoende gewaarborgd.

Ook gebruiken we cookies om bijvoorbeeld content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Daarbij delen we informatie over uw gegevens en gebruik van onze site met onze partners (zoals Google) voor social media, adverteren en analyse.

Google garandeert een adequaat gegevensbeschermingsniveau op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.

Het is dan wel belangrijk dat Google Analytics dusdanig wordt ingesteld dat bezoekers anoniem blijven. Anders kunnen deze partners die gegevens combineren met andere informatie die u aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Bij uw eerste bezoek aan onze website tonen wij een melding met uitleg over cookies. Wij vragen u geen voorafgaande toestemming voor de door ons gebruikte functionele en analytische cookies. Deze cookies maken geen, of slechts geringe, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

-IP-adres
-Cookie-ID
-Applicatie- en klikgedrag
-Referrer-URL

Bij uw eerste bezoek aan onze website zullen wij u wel vragen om uw akkoord voor het gebruik van andere dan cookies, zoals bijv. voor Performance, Adverteren en Niet geclassificeerde cookies. U kunt als bezoeker dus zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. NB Sommige websites werken niet optimaal als de cookies zijn. uitgeschakeld.
Klik hier voor een toelichting. Onderstaand vindt u een overzicht van de cookies die Catering Aelsmeer gebruikt:

_ga : Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Bewaartermijn is 14 maanden.
_gid: Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van de client identifier (clientID). Privacy Policy van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Bewaartermijn is 1 dag.
_gcl_au: Geplaatst door Google Tag Manager en/of Google Adsense om de efficiency van advertising en websites te verbeteren en ermee te experimenteren. Bewaartermijn is 3 maanden. 
test_cookie: De test_cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Meet de effectiviteit van een advertentie. Controleert of de gebruikte browser de cookies accepteert. Bewaartermijn is 15 minuten.
Fb: Facebook plaatst deze cookie om relevante advertenties te tonen aan gebruikers. Tracking van gedrag op diverse websites die beschikken over een Facebook pixel of social plugin. Wordt gebruikt om advertentieproducten te leveren (zoals Real Time Bidding) van externe adverteerders. Bewaartermijn is 1 jaar.
_fbp: Een cookie geplaatst door Facebook. Het cookie ‘_fbp’ identificeert bijvoorbeeld browsers met als doel om diensten omtrent advertentie- en websiteanalyse te leveren. Bewaartermijn; zolang uw account bestaat.
AWSALBCORS: Deze cookie wordt beheerd door Amazon Web Services en wordt gebruikt voor load balancing. Bewaartermijn; 1 week. 
cookielawinfo-checkbox-performance: Geplaatst door de GDPR Cookie Consent plugin, gebruikt om de gebruikers voorkeuren op te slaan voor de cookie categorie ‘performance’. Bewaartermijn; 11 maanden.
cookielawinfo-checkbox-others: Geplaatst door de GDPR Cookie Consent plugin. Gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookie categorie ‘niet geclassificeerd’. Bewaartermijn; 11 maanden.
cookielawinfo-checkbox-advertisement: Geplaatst door de GDPR Cookie Consent plugin. Gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookie categorie ‘advertising’. Bewaartermijn; 1 jaar.
cookielawinfo-checkbox-analytics: Geplaatst door de GDPR Cookie Consent plugin. Gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookie categorie ‘analytics’. Bewaartermijn; 11 maanden.
cookielawinfo-checkbox-necessary: Geplaatst door de GDPR Cookie Consent plugin. Gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookie categorie ‘noodzakelijk’. Bewaartermijn; 11 maanden.
cookielawinfo-checkbox-non-necessary: Geplaatst door de GDPR Cookie Consent plugin. Gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookie categorie ‘niet-noodzakelijk’. Bewaartermijn; 11 maanden.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum, waardoor ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen vóór afloop van de houdbaarheidsdatum. Zie voor een toelichting hierop: zie de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Catering Aelsmeer. Indien u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik na afloop van de dienstverlening door Catering Aelsmeer kunt u ons benaderen en worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, b.v. een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cateringaelsmeer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Catering Aelsmeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Catering Aelsmeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cateringaelsmeer.nl